Çocuklarımız geleceğimizdir.Okul öncesi eğitim, çocukların gelişim süreçlerinde en önemli kademeyi oluşturur. Karakter ve kişilik oluşumunun gerçekleştiği bu dönemde çocuk için en uygun ortamın hazırlanması gerekir.

Çilek Ağacı anaokulunda high/scope yaklaşımı doğrultusunda her çocuğun bir birey olarak potansiyelini en üst düzeyde kullanabilmesine ve çocukların yaparak yaşayarak öğrenmelerine,yaratıcılıklarını kullanmalarına,hayal güçlerini desteklemelerine uygun ortamlar hazırlanmaktadır.Çilek ağacı anaokulunda Etkin öğrenme bu yaklaşım doğrultusunda temel amacımızdır.

 

Haberler